Ansættelses- og arbejdsret

Vi rådgiver både virksomheder, arbejdsgivere og arbejdstagere vedrørende ansættelses- og arbejdsretlige spørgsmål. Vi bistår med alt fra forebyggende gennemgang af virksomhedens ansættelseskontrakter til håndtering af konkrete sager om f.eks. virksomhedsoverdragelse eller tvister.

Vores rådgivning omfatter bl.a. forhandling og forberedelse af ansættelses- og direktørkontrakter, incitamentsordninger, medarbejdergoder, konkurrence- og kundeklausuler, arbejdstagers opfindelser, ferie og sygdom, persondata, vilkårsændringer, advarsler, opsigelser, bortvisninger, fritstillinger, fratrædelsesaftaler, ansattes retsstilling i tilfælde af virksomhedsoverdragelse eller konkurs, medarbejderrepræsentation og diskrimination.

Vi bistår også vores klienter i forbindelse med retssager, faglige voldgiftsretter og de statslige specialdomstole.