Offentlig ret

Vores team har i mange år beskæftiget sig med offentligret i og for store dele af den offentlige forvaltning. Vi har derfor et indgående kendskab til sagsgangen og håndteringen af enkeltsager hos en lang række myndigheder, hvilket gør, at vi kan tilrettelægge og på saglig vis gennemføre en strategi, der får virksomheden let og hurtigt igennem den proces, som er nødvendig.

Vi rådgiver om såvel grundlæggende forvaltningsretlige spilleregler som mere specialiserede emner, herunder bl.a. godkendelser og bevillinger, planret, byggejura, sundhedsret, miljøret, udbudsret og skatteret.