Skatter og afgifter

Ved overdragelse, udlejning, brug, administration og nedrivning af fast ejendom opstår der jævnligt skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål, som kræver præcis og værdiskabende rådgivning. Vi rådgiver om samtlige skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder bl.a. om ejendomsbeskatning, ejendomsavancebeskatning, ejendomsværdiskat, skattemæssige afskrivninger, optimering af tinglysningsafgifter samt moms ved køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom.

Ved behov bistår vi vores klienter i forbindelse med klagesager ved Skatteankestyrelsen, vurderings- og skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene.