Køb og salg af fast ejendom

Vi har mange års erfaring med at rådgive om danske internationale ejendomshandler med bl.a. udlejnings-, butiks-, industri- og kontorejendomme samt overdragelser af ejendomsporteføljer.

Vores rådgivning omfatter samtlige aspekter ved ejendomsoverdragelsen, herunder forhandlinger om vilkår, offentlige og private udbud, indgåelse af aftaler om ejendomsformidling, juridisk due diligence, ejerstruktur, pante- og finansieringsretlige forhold, udarbejdelse af overdragelsesaftale samt handlens berigtigelse.