Offentlig ret

Vi er specialiseret i rådgivning og retssager indenfor alle dele af den offentlige ret og har også betydelig erfaring med håndtering af klagesager ved offentlige anke- og klagenævn.

Bistand i denne type sager kræver en forståelse af de retlige rammer, som det offentlige agerer under, både som myndighedsorganer, aftaleparter og som parter i en tvist. Vi har fokus på at bruge vores erfaring med netop dette til at levere operationel og målrettet rådgivning.

Vores erfaring omfatter både generelle offentligretlige emner og mere specialiserede områder. Vi har løbende sager om f.eks.

 • Erstatningsansvar for offentlige myndigheder
 • Ekspropriation
 • Plan-, bygge- og naboret
 • Forvaltningsretlige spørgsmål om bl.a. aktindsigt, partshøring, klageregler mv.
 • Miljø- og energiret
 • Almenboliglovgivningen
 • Kommunalret
 • Mellemkommunal refusion
 • Persondata (GDPR)
 • Socialret
 • Sundhedsret
 • EU- og menneskeretlige spørgsmål om f.eks. ligebehandling og godtgørelse