Skatte- og afgiftssager

Vi er specialister i sager og tvister med skattemyndighederne om skatter- og afgifter og fører løbende et stor antal skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene og andre ankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene.

Vi rådgiver på alle stadier af sager med skattemyndighederne og kan både deltage fra sagens start og indtræde senere under sagens gang.

Vores team har meget stor erfaring med skatte- og afgiftssager og et indgående kendskab til og specialistviden om håndtering af sådanne sager. Hurtigt efter at vi er indtrådt i sagen, vurderer vi sagens procesmuligheder og lægger strategi. Den rette strategi er ofte helt central i disse sager, hvor det tit er nødvendigt at tænke flere skridt frem for at få sagen på rette spor fra starten af. Der vil altid være en erfaren skatteadvokat tilknyttet sagen, hvilket sikrer effektiv sagsførelse og høj kvalitet, samt den bedste sagsøkonomi for klienten.

Vi bistår både privatpersoner, SMV’er og store virksomheder.

Vi fører løbende sager om f.eks.:

 • Aktionærbeskatning, herunder maskeret udlodning og aktionærlån til hovedaktionærer
 • Beskatning ved til- og fraflytning
 • Erhvervsbeskatning
 • Selskabsbeskatning
 • Transfer pricing
 • Fradrag for driftsudgifter
 • A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
 • Arbejdsudleje og arbejdsudlejeskat
 • Beskatning ved køb og salg af fast ejendom, herunder investeringer gennem K/S’er
 • Lønmodtagerforhold, herunder firmabil og andre personalegoder
 • Sondringen mellem lønmodtager og erhverv, herunder deltidslandbrug og -stutterier mv.
 • Beskatning af bitcoins og anden kryptovaluta
 • Indkomst fra udlandet
 • Genoptagelse vedrørende skat, moms og afgifter
 • Syn og skøn i skatte- og afgiftssager
 • Moms, lønsumsafgift, energiafgifter, told og andre afgifter
 • Skatte- og afgiftsstraffesager, herunder bødesager og selvanmeldelser

Vi tilbyder altid en uforpligtende indledende vurdering af sagen.