Securities litigation

Vi bistår i sager om krav vedrørende handel med værdipapirer, herunder sager om brud på børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser eller overtrædelse af værdipapirhandelsloven, årsregnskabsloven, selskabsloven, corporate governance-regler og lignende. 

Vi rådgiver om alle aspekter af et søgsmål, herunder muligheden for at anvende reglerne om gruppesøgsmål, anvendelse af et selskab som procespart m.v. 

Vi har erfaring med de danske regler om gruppesøgsmål, herunder fastlæggelsen af rammen for gruppesøgsmålet, formulering af påstande m.v.