Erhvervs- og produktansvar

Vi yder specialiseret rådgivning vedrørende sager om erhvervs- og produktansvar, hvilket vil sige sager om skade på en person eller genstand, som følge af en mangelfuld arbejdsydelse eller et defekt produkt, herunder spørgsmål knyttende sig til ansvarsnorm, årsagssammenhæng og opgørelse af tab.

Vi har et indgående kendskab til erhvervs- og produktansvarsforsikringer og rådgiver bl.a. om udformning af forsikringsvilkår, anmeldelse af krav, forholdsregler ved skift af forsikring m.v.