Energi og offshore

Vi rådgiver bredt inden for energi- og offshore branchens forhold, herunder om alt fra kontraktforhandlinger til regulatoriske forhold og håndtering af tvister. Vores erfaring omfatter både branchens løbende driftsmæssige forhold og spørgsmål om f.eks. investeringer i branchen, indkøb m.v.

Vi har indgående erfaring med rådgivning om bore- og produktionskontrakter (de fleste Oil Majors og independents kontrakter, LOGIC CRINE, IADC mv.), accommodation-/hotelkontrakter, ingeniørstudiekontrakter og tilknyttede kontrakter (feasibility, FEED, detailed design etc.), entreprise- og ombygningsprojekter af platforme, borerigge og anden infrastruktur, værftsophold, servicekontrakter til fartøjer, charter parties til supply skibe, heavy-lift skibe, sikkerhedsskibe (f.eks. BIMCO), konsortieaftaler, joint ventures, asset sharing-arrangementer, branchens særegne risiko- og ansvarsfordelingsforhold (knock-for-knock m.v.), forsikringsforhold, sikkerhed, sundhed og miljø (HSSE) og internationale forhold i tilknytning til branchen (inklusiv erfaring med bl.a. norsk, engelsk og amerikansk ret på området). Vi har desuden erfaring med rådgivning om f.eks. investeringer i solcelleanlæg, emissionsovervågning og lignende.

Vi fører desuden rets- og voldgiftssager inden for området.

Vores erfaring er opbygget både som eksterne advokater for branchens aktører samt som in-house jurister hos ledende aktører på området. Foruden vores juridiske ekspertise har vi derfor også indgående kendskab til branchens kommercielle ”drivere” samt en solid forståelse for branchens tekniske forhold.