Commercial Real Estate

Skatteministeriet opgiver at markedsvurdere erhvervsejendomme

– Ny lov udfordrer grundlaget for den kommende lagerskat.

Den 23. februar 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget lovforslag L 107 A.  Med loven, hvoraf hovedindholdet træder i kraft den 1. marts 2021, har skattemyndighederne opgivet ca. seks års arbejde med at udvikle et system til vurdering af markedsværdien af blandt andet erhvervsejendomme. I stedet har man nu indført et system, hvor erhvervsejendomme skal værdiansættes, som om de var boligejendomme.

I det følgende kan du læse mere om nogle af konsekvenserne af den nye lov. Du kan også læse om de udfordringer, loven giver anledning til i forhold til den kommende lagerskat på erhvervsejendomme.

Den nye alternativomkostningsmodel

Hidtil har skattemyndighederne anvendt et grundresidualprincip, når de har skullet værdiansætte en erhvervsejendom. Dét princip er nu blevet afløst af en ny såkaldt ”alternativomkostningsmodel”.

Fremover skal erhvervsejendomme værdiansættes, som om der i stedet for en erhvervsejendom var bygget ejerboliger på grunden. Afhængigt af ejerens anvendelse af ejendommen – og via et par mellemregninger – skal denne værdiansættelse af ejendommen efterfølgende nedreguleres med op til 90 %.

Lidt forenklet sagt bliver udgangspunktet for vurderingen af erhvervsejendomme altså ikke ejendomsværdien, men derimod grundværdien. Når det kommer til vurderingsnormen, bliver denne –  i stedet for handelsværdien – en noget kompliceret, skematisk beregning på baggrund af værdien af noget helt andet: ejerboliger. De økonomiske konsekvenser af denne model kendes endnu ikke.

Udfordringer i forhold til den kommende lagerskat

Som beskrevet i KLAR Advokaters nyhedsbrev fra november 2020, har regeringen (S), DF, SF og Enhedslisten aftalt at indføre en ny lagerskat på selskabers ejendomme. Aftalen betyder, at der fra 2023 skal ske beskatning årligt af ikke-realiserede værdistigninger på selskabers ejendomme.

Mens det følger af den nye lov, at erhvervsejendomme fremover skal værdiansættes med udgangspunkt i grundværdien, kommer lagerskatten altså til at påhvile ejendomsværdien. Det kan derfor virkeparadoksalt, at Skatteministeriet i sit lovforslag L 107 A har anført, at der ikke findes brugbare data om ejendomsværdien af erhvervsejendomme.

Som blandt andre EjendomDanmark har bemærket i sit høringssvar til lovforslag L 107 A, skaber den nye lov umiddelbart nogle væsentlige udfordringer i forhold til at kontrollere den kommende lagerskat. Det skyldes, at Skatteministeriet med den kommende lagerskat stiller krav om, at ejendomsvirksomheder selv skal foretage en ansættelse af ejendomsværdien. Samtidig har Skatteministeriet på forhånd opgivet at have noget at kontrollere ud fra.

Konsekvensen kan blive, at skattemyndighederne enten må acceptere virksomhedernes egne vurderinger uden at efterprøve dem eller – hvis myndighederne ønsker at efterprøve virksomhedernes værdiansættelser – at virksomhedernes retssikkerhed undermineres som følge af det manglende kontrolgrundlag.

Vi følger udviklingen tæt. Har I spørgsmål til ovenstående eller til den nye alternativomkostningsmodel i øvrigt, skal I være meget velkomne til at kontakte os.