Corporate & Commercial

Skal KLAR Advokater administrere jeres whistleblowerordning?

– I samarbejde med Whistleblower Software etablerer, driver og administrerer KLAR whistleblowerordninger. Det kan vi også gøre for jer.

Offentlige og private arbejdsgivere med flere end 249 medarbejdere skal senest den 17. december 2021 have etableret en intern whistleblowerordning – og senest 2 år efter skal private arbejdsgivere med over 50 medarbejdere have gjort det samme.

Selvom I ikke nu eller senere bliver forpligtede til at oprette en whistleblowerordning, bør I alligevel af compliance- og forretningshensyn overveje at etablere en whistleblowerordning. Etablering af en whistleblowerordning sender et stærkt signal og minimerer risikoen for skade på omdømme, da lovovertrædelser og andre alvorlige forhold kan indrapporteres via en central kanal og håndteres korrekt og i tide.

Vi har et stærkt team, der administrerer whistleblowerordninger for vores klienter i det, vi kalder for en advokatordning. Vi tager som advokater ansvaret for jeres whistleblowerordning, og I kan både internt og eksternt kommunikere, at I har en uafhængig ordning, der lever op til de højeste standarder.

Priser

Antal medarbejdereÅrlig prisPris for indberetninger
< 49Kr.    7.0001.000 kr. per indberetning
50 – 249Kr.    9.0001 indberetning inkluderet, herefter 1.000 kr. per indberetning
250 – 500Kr.  11.5002 indberetninger inkluderet, herefter 1.000 kr. per indberetning
501 – 1000Kr.  14.5003 indberetninger inkluderet, herefter 1.000 kr. per indberetning
> 1001Kontakt osAftales

Prisen for en indberetning omfatter den indledende undersøgelse af, om indberetningen falder indenfor jeres whistleblowerordnings formål, og ikke er åbenbar grundløs. Såfremt en indberetning falder inden for whistleblowerordningens formål, vil den videre sagsbehandling blive afregnet efter medgået tid til vores sædvanlige timetakster.

KLARs whistleblowerordning omfatter

  • En uafhængig ordning, hvor jeres interessenter kan indberette anonymt (armslængde)
  • En professionel og sikker teknisk løsning med End-to-End kryptering og ISAE 3000 revision
  • Et erfarent og kompetent juridisk team (advokatordning)
  • Fuld dokumentpakke bestående af retningslinjer, privatlivspolitik og risiko- og konsekvensanalyse samt en intern arbejdsgang
  • Overholdelse af gældende regler
  • Gennemskuelig prisstruktur

Kontakt os

Hvis I ønsker at høre mere, er I velkommen til at kontakte advokat Julie Løvenkrands.