Rekruttering


Formål
Formålet er rekruttering, herunder at behandle og vurdere ansøgere i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos KLAR eller CURIA.

Registrerede
Ansøgere.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring og andre personoplysninger den enkelte ansøger afgiver, samt referencer. 

Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattest.

Vi behandler i visse tilfælde følsomme oplysninger, herunder om sygdomme, der aktuelt vil have stor betydning på ansøgerens mulighed for at udføre den pågældende stilling. 

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler personoplysninger som indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler endvidere personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e. 

Vi behandler oplysninger om straffeattest, såfremt det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse i at sikre, at ansøgeren kan varetage den stilling hos KLAR eller CURIA, som skal besættes, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med vores overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Behandlingen er nødvendig for at overholde vores eller ansøgerens arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 2.

Kilde
Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis ansøgeren har givet sit samtykke) samt oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Tidsrum for behandling
Oplysninger om ansøgere, der ikke tilbydes en stilling slettes efter 3 måneder, regnet fra tidspunktet, hvor ansøgerne har modtaget afslag på deres ansøgninger, medmindre ansøgeren har samtykket til en længere opbevaringsperiode, eller særlige forhold betinger en længere tids opbevaring.