Kaspar Bastian
Advokat (H) | Partner
M
28 43 35 02

ERFARING

2022- Advokat og partner, KLAR Advokater
2019-2021 Advokat og partner, TVC Advokatfirma
2011-2019 Advokat og partner, Bech-Bruun

MEDLEMSKABER

Advokatrådets Skatteudvalg
Danmarks Skatteadvokater
International Fiscal Association

RANKINGS

Kaspar har de seneste mange år været individuelt ranket indenfor Tax i Chambers Europe.

Chambers Europe 2021: ”Kaspar Bastian boasts particular strength in tax disputes, representing clients before Danish and European courts in cases involving VAT issues, with further experience handling transfer pricing mandates. One interviewee describes him as “a very knowledgeable and experienced litigator.

Kaspar er en af Danmarks førende specialiser inden for skatte- og afgiftsproces og fører løbende et stor antal klage- og retssager om skatte- og afgiftsspørgsmål ved skattemyndighederne, klagemyndighederne og domstolene. Kaspar, der har over 20 års erfaring, bistår klienterne på alle stadier af  konflikter og tvister med skattemyndighederne, herunder i forbindelse med skattemyndighedernes indledende forespørgsler og undersøgelser, strategiske overvejelser, forligsovervejelser, samt førelse af klage- og retssager. Kaspar hjælper desuden klienterne i strafferetlige spørgsmål og straffesager relateret til skatte- og afgifter. Kaspar, der har skrevet flere bøger og adskillige artikler om skatteprocessuelle emner, har i de senere år også opbygget stor erfaring inden for transfer pricing.

Ud over skatte- og afgiftsretten beskæftiger Kaspar sig tillige med retssager i bred forstand, herunder erstatningsret, rådgiveransvar og sager inden for det offentlige område, ligesom han repræsenterer klienter i sager om økonomisk kriminalitet. Kaspar har desuden erfaring med regulatoriske forhold og disciplinærsager inden for bl.a. revisorbranchen.

Artikler