Corporate & Commercial

Nyt krav om registrering af overvågningskameraer

– Fra den 15. marts 2021 skal kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel registreres i Politiets Kameraregister.

Da billeder fra overvågningskameraer er et effektivt redskab i politiets efterforskningsarbejde, blev det besluttet at styrke Politiets Kameraregister.

En ændring af TV-overvågningsloven i juni 2020 pålægger virksomheder, offentlige myndigheder og private aktører, herunder boligforeninger, som i henhold til TV-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager TV-overvågning af en gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel af hensyn til kriminalitetsforebyggelse eller i sikkerhedsøjemed, at registrere overvågningskameraer i Politiets Kameraregister.

Registreringspligten gælder alene de overvågningskameraer, som virksomheden, den offentlige myndighed og den private aktør selv har etableret og/eller overvågningskameraer, som de har brugsret til eller administrerer.

Politiet opfordrer derudover private borgere til frivilligt at registrere deres overvågningskameraer.

Bødestraffen for manglende overholdelse af registreringspligten er på DKK 2.000 i førstegangstilfælde.

Frister og registrering

Overvågningskameraer, der er installeret inden den 15. marts 2021, skal være registreret i Politiets Kameraregister senest den 29. marts 2021.

Overvågningskameraer, der installeres efter den 15. marts 2021, skal være registreret senest 14 dage efter installation.

Registreringen af overvågningskameraer skal ske i Politiets Kameraregister, hvor man ved brug af NemID registrerer, hvor der er opsat overvågningskameraer.

Læs ændringen af TV-overvågningsloven fra juni 2020 her

Læs politiets pressemeddelelse her