Nyheder fra KLAR Advokater

Ny domsdatabase på vej

Den har været længe undervejs, men nu ser det ud til, at den danske domsdatabase, der med tiden skal indeholde alle danske domstoles afgørelser, snart …

Læs mere ...

Det var ikke muligt at gennemføre delvis adcitation

Sagen og dens parter Sagen omhandler opførelse af et større logistikcenter, og sagen er anlagt af totalentreprenøren efter, at bygherren havde fremsat en række mangelsindsigelser. …

Læs mere ...

KLAR Advokater vinder sag i Højesteret om korttidsudlejning

Kort om sagen Højesteret gav medhold i, at en andelshavers korttidsudlejning, som var af erhvervsmæssig karakter, var i strid med vedtægtens krav om helårsbeboelse og …

Læs mere ...

Sagsøger tilkendt sagsomkostninger som ”tabende” part

– Østre Landsret har i en nylig kendelse afgjort, at den vindende part i en civil sag skulle betale sagsomkostninger til den tabende part, idet …

Læs mere ...

Højesteret lagde ved sagsomkostningsfordelingen vægt på tyngdepunktet i sagen

– Vinderen får som udgangspunkt betalt sine sagsomkostninger i en retssag af taberen. Men hvordan forholder det sig, når vinderen kun får delvist medhold? Det …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger ved de alm. domstole og kapitalens frie bevægelighed

– Retsplejelovens klare udgangspunkt er, at sagsøger ikke skal stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som sagsøgeren kan blive pålagt at betale til sagsøgte.. En undtagelse …

Læs mere ...

Højesteret træffer afgørelse om retlig interesse i plejehjemssagen

– Den 28. april 2021 afsagde Højesteret kendelse i sagen mellem Aarhus Kommune og TV 2’s ansvarshavende redaktør (herefter blot ”TV 2”) vedrørende spørgsmålet om, …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger i voldgiftssager

– Som indklaget i en voldgiftssag vedrørende et væsentligt krav, rejst af en modpart med svag økonomi, kan man frygte, at klager ikke vil være …

Læs mere ...

Retsafgiftssystemet bliver væsentlig forenklet

– Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget den nye lov om retsafgifter, der erstatter den nugældende lov fra 1969, og som træder i kraft den …

Læs mere ...

KLAR Advokater indgår partnerskab med Mediationsinstituttet

– Advokater ses ofte som en barriere for brugen af mediation, men mange er både fortalere og bruger det aktivt. Det gælder også for KLAR, …

Læs mere ...

Staten har næsten altid ret – men kun næsten

– Det siges, at staten altid har (eller i hvert fald får) ret, når det kommer til retssager. KLAR Advokater har det seneste halve års …

Læs mere ...

Brexit – Civile retssager med britiske parter

– Brexit-aftale indeholder ingen regler vedrørende civile retssager Den 24. december 2020 indgik Storbritannien og EU en aftale om et nyt partnerskab i forbindelse med Storbritanniens …

Læs mere ...

KLAR Advokater henter Leif Djurhuus

Leif Djurhuus forlader ved årsskiftet Plesner for at tiltræde en partnerstilling hos KLAR Advokater. Her genforenes han blandt andre med sin tidligere kolleger Jeppe Holt …

Læs mere ...

Suspension af forældelsesfristen

– Hvad er egentlige forhandlinger? For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der være tale …

Læs mere ...