Nyheder fra KLAR Advokater

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud – Ankestyrelsen lagde særlig vægt på byudviklingen af Vollsmose Odense Byråd vedtog i september 2018 …

Læs mere ...

Pingo Documents

Pingo Documents – Digital paradigmasamling til advokater Vi er stolte af at præsentere Pingo Documents – en digital paradigmasamling til advokater. Gennem besvarelse af en …

Læs mere ...

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme – Kan udgiften væltes over på lejere? Regeringen (S), DF, SF og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en ”Aftale om …

Læs mere ...

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger – Danmark fremrykker etableringsfristen for statslige enheder I medfør af EU’s whistleblowerdirektiv vedtaget i oktober 2019 bliver det …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

Opdateringer på persondataområdet Ny retstilstand vedrørende persondataoverførsler mellem EU og USA Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længe ventet dom, der vil få stor …

Læs mere ...

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven Mere enkle og ensartede regler Formålet med lovændringen var et ønske om at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast …

Læs mere ...

Moms ved levering af fast ejendom

Moms ved levering af fast ejendom Styresignal fra Skattestyrelsen anerkender EU-Domstolens afgørelse i KPC-dommen EU-Domstolen fastslog i C-71/18, KPC Herning, hvornår levering af en bebygget …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

Opdateringer på persondataområdet Brexit og ny standarddatabehandleraftale Perioden omkring årsskiftet har budt flere spændende juridiske nyheder. På persondataområdet kan nævnes to essentielle opdateringer: Dels er …

Læs mere ...

Identitetstyveri ved misbrug af NemID

Identitetstyveri ved misbrug af NemID Hvad er retspraksis? I takt med at NemID benyttes i større omfang til aftaleindgåelse, er der et stigende antal sager …

Læs mere ...

Suspension af forældelsesfristen

Suspension af forældelsesfristen Hvad er egentlige forhandlinger? For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der …

Læs mere ...

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider Ny præjudiciel afgørelse afsagt af EU-Domstolen den 1. oktober 2019 EU-Domstolen fastslog i sag C-673/17 (Planet49), at et forud …

Læs mere ...

Ny praksis hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

Praksis om fremrykket ugyldighedstidspunkt i miljøsager Ophævelse med fremrykket ugyldighedstidspunkt Miljø- og Fødevareklagenævnet har anlagt en praksis, hvorefter tilladelser meddelt i førsteinstansen kan ophæves med …

Læs mere ...

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken Ansvar for nye og uprøvede materialer Voldgiftsretten har den 30. april 2019 afsagt en ny principiel kendelse (T:BB 2019.369) om …

Læs mere ...