Nyheder fra KLAR Advokater

Nyt krav om registrering af overvågningskameraer

Nyt krav om registrering af overvågningskameraer – Fra den 15. marts 2021 skal kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til …

Læs mere ...

Skatteministeriet opgiver at markedsvurdere erhvervsejendomme

Skatteministeriet opgiver at markedsvurdere erhvervsejendomme – Ny lov udfordrer grundlaget for den kommende lagerskat. Den 23. februar 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget lovforslag …

Læs mere ...

Nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler

Nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler – Dette nyhedsbrev omhandler to vigtige nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler; en principiel højesteretsdom og en lovændring. Højesteretsdom om betaling …

Læs mere ...

Ny bødevejledning fra Datatilsynet

Ny bødevejledning fra Datatilsynet – Datatilsynet har netop udsendt en vejledning om udmåling af bøder til virksomheder, der overtræder databeskyttelsesreglerne. Med vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og …

Læs mere ...

Staten har næsten altid ret – men kun næsten

Staten har næsten altid ret – men kun næsten – Det siges, at staten altid har (eller i hvert fald får) ret, når det kommer …

Læs mere ...

Brexit – Civile retssager med britiske parter

Brexit – Civile retssager med britiske parter – Brexit-aftale indeholder ingen regler vedrørende civile retssager Den 24. december 2020 indgik Storbritannien og EU en aftale om …

Læs mere ...

Brexit – Midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien

Brexit – Midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien – EU og Storbritannien er blevet enige om en aftale, der indeholder en midlertidig løsning på …

Læs mere ...

Ejendom anvendt til privat daginstitution fritaget for at betale kommunal dækningsafgift

Ejendom anvendt til privat daginstitution fritaget for at betale kommunal dækningsafgift – Vil lignende typer af anvendelse også kunne være fritaget? Københavns Byret har i …

Læs mere ...

KLAR Advokater henter Leif Djurhuus

KLAR Advokater henter Leif Djurhuus Leif Djurhuus forlader ved årsskiftet Plesner for at tiltræde en partnerstilling hos KLAR Advokater. Her genforenes han blandt andre med …

Læs mere ...

Kan vi overføre personoplysninger til usikre tredjelande, herunder USA?

Kan vi overføre personoplysninger til usikre tredjelande, herunder USA? – Det Europæiske Databeskyttelsesråd (”EDPB”) er endelig kommet med deres anbefalinger efter Schrems II-dommen. Privacy Shield-ordningen …

Læs mere ...

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud – Ankestyrelsen lagde særlig vægt på byudviklingen af Vollsmose Odense Byråd vedtog i september 2018 …

Læs mere ...

Pingo Documents

Pingo Documents – Digital paradigmasamling til advokater Vi er stolte af at præsentere Pingo Documents – en digital paradigmasamling til advokater. Gennem besvarelse af en …

Læs mere ...

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme – Kan udgiften væltes over på lejere? Regeringen (S), DF, SF og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en ”Aftale om …

Læs mere ...

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger – Danmark fremrykker etableringsfristen for statslige enheder I medfør af EU’s whistleblowerdirektiv vedtaget i oktober 2019 bliver det …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

Opdateringer på persondataområdet Ny retstilstand vedrørende persondataoverførsler mellem EU og USA Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længe ventet dom, der vil få stor …

Læs mere ...

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven Mere enkle og ensartede regler Formålet med lovændringen var et ønske om at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast …

Læs mere ...

Moms ved levering af fast ejendom

Moms ved levering af fast ejendom Styresignal fra Skattestyrelsen anerkender EU-Domstolens afgørelse i KPC-dommen EU-Domstolen fastslog i C-71/18, KPC Herning, hvornår levering af en bebygget …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

Opdateringer på persondataområdet Brexit og ny standarddatabehandleraftale Perioden omkring årsskiftet har budt flere spændende juridiske nyheder. På persondataområdet kan nævnes to essentielle opdateringer: Dels er …

Læs mere ...

Identitetstyveri ved misbrug af NemID

Identitetstyveri ved misbrug af NemID Hvad er retspraksis? I takt med at NemID benyttes i større omfang til aftaleindgåelse, er der et stigende antal sager …

Læs mere ...

Suspension af forældelsesfristen

Suspension af forældelsesfristen Hvad er egentlige forhandlinger? For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der …

Læs mere ...

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider Ny præjudiciel afgørelse afsagt af EU-Domstolen den 1. oktober 2019 EU-Domstolen fastslog i sag C-673/17 (Planet49), at et forud …

Læs mere ...

Ny praksis hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

Praksis om fremrykket ugyldighedstidspunkt i miljøsager Ophævelse med fremrykket ugyldighedstidspunkt Miljø- og Fødevareklagenævnet har anlagt en praksis, hvorefter tilladelser meddelt i førsteinstansen kan ophæves med …

Læs mere ...

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken Ansvar for nye og uprøvede materialer Voldgiftsretten har den 30. april 2019 afsagt en ny principiel kendelse (T:BB 2019.369) om …

Læs mere ...