Dispute Resolution

Ny domsdatabase på vej

Den har været længe undervejs, men nu ser det ud til, at den danske domsdatabase, der med tiden skal indeholde alle danske domstoles afgørelser, snart vil være tilgængelig for alle advokater, myndigheder, privatpersoner og alle andre, der måtte have en interesse. Domstolene har nemlig meldt ud, at domsdatabasen forventes lanceret ved udgangen af 2021.

Lancering

Den præcise dato for, hvornår domsdatabasen lanceres er endnu ikke meldt ud, men på Danmarks Domstoles hjemmeside oplyser domstolene, at databasen forventes at blive lanceret i slutningen af 2021. Domsdatabasen vil kunne tilgås via domstolenes hjemmeside, domstol.dk.

Domsdatabasen

Domsdatabasen vil på sigt skulle indeholde alle domme afsagt efter lanceringen af databasen. Tidligere afgørelser vil altså som udgangspunkt ikke være tilgængelige via den nye domsdatabase. Det skal dog nævnes, at en række tidligere domme fra Højesteret og Sø- og Handelsretten allerede er tilgængelige via disse retters egne domsdatabaser.

Til at starte med vil databasen indeholde domme fra ”de overordnede” retter, altså Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten, men på sigt vil databasen også skulle indeholde domme fra byretterne.

Domsdatabasen skal indeholde både civile og strafferetlige domme, men i første omgang vil den kun indeholde civile domme samt straffesager af ”særlig offentlig interesse – fx nævningesager og 3-dommersager”. Når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret, er det dog planen, at samtlige straffesager skal indgå i databasen.

Domsdatabasen vil være gratis og tilgængelig for alle. Hidtil har man kun fået indsigt i afgørelser, hvis man har anmodet om aktindsigt, eller hvis de har været trykt i et tidsskrift, f.eks. Ugeskrift for Retsvæsen. Aktindsigt i dag er betinget af, at man betaler 150 kr. til retten, og at retten har modtaget tilstrækkeligt præcise oplysninger om sagen til, at retten kan finde frem til den konkrete afgørelse.  

Dommene vil være pseudonymiseret, så det ikke er muligt at identificere sagens parter. Navnene på sagens advokater og dommere fra de overordnede retter vil dog fortsat være synlige.

Hidtil har man været nødt til selv at have en række oplysninger om en dom, før man kunne få aktindsigt i dommen, men med den nye database vil hver dom blive journaliseret med en række baggrundsinformationer, så brugerne har lettere ved at finde frem til dommen. Selvom retterne sædvanligvis er behjælpsomme med at finde frem til den afgørelse, man efterspørger, så må en database med en søgefunktion siges at være en væsentlig simplificering. 

KLAR Advokater ser med begejstring frem til lanceringen af den kommende database, da denne vil omfatte samtlige fremtidige domme og derfor vil være et godt supplement til de ugeskrifter, der offentliggør visse – men ikke alle – domme.

Du kan læse nyheden fra Danmarks Domstole her