Corporate & Commercial

Niels Grove Jensen er stoppet hos KLAR og startet i kontorfællesskabet Aumento

Niels har siden 2017 været partner hos KLAR og har i denne periode været beskæftiget i vores ”Corporate and Commercial”-afdeling, hvor han særligt har benyttet sig af sine erfaringer og ekspertise inden for off-shoring.

Som en del af det almindelige kontraktsarbejde, han også har beskæftiget sig med, har han siden 2019 været primus motor i KLARs samarbejde med Aumento Advokatfirma og Documendo om at etablere Pingo Documents, der er en digital paradigmasamling til advokater.

Dette projekt har Niels ønsket at hellige mere tid til, hvilket ikke er foreneligt med den model, vi driver hos KLAR, hvor vi hovedsageligt fokuserer på at betjene vore klienter og dygtiggøre os ved det daglige juridiske arbejde.

Derfor har vi sammen indgået aftale om, at Niels udtrådte som partner pr. den 14. oktober 2021.

Niels vil fremover deltage aktivt i udviklingen af Pingo Documents, som KLAR fortsat er medejere af, mens han tillige vil drive selvstændig advokatvirksomhed i kontorfællesskabet Aumento Advokatfirma,.

Vi ønsker Niels al mulig held og lykke i fremtiden.