Markedsføringsmæssige tiltag


Formål
Formålet er at foretage markedsføringsmæssige tiltag, herunder udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til diverse arrangementer og andre direkte henvendelser.

Registrerede
Relationer.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mail, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag
Hvis vi tidligere har haft kontakt med dig på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores ydelser samt for at sørge for, at vores henvendelser til dig er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev sker på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Endvidere er behandlingen nødvendig for at vi kan overholde retlige forpligtelser, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Kilde
Relationen selv eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook eller relationens organisations hjemmeside.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes når deltageren selv frabeder sig, at vi henvender os.

For så vidt angår vores nyhedsbreve, slettes oplysningerne efter 2 år, regnet fra tidspunktet hvor relationen tilbagekalder sit samtykke.