Levering af juridisk bistand og rådgivning

Formål
Formålet er at levere juridisk bistand og rådgivning til CURIAs og KLARs klienter.

Registerede
Klienter, parter, samarbejdspartnere, vidner og madarbejdere hos disse.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, øvrige oplysninger, vores klienter leverer for at vi kan levere vores bistand og rådgivning, og hvis det er nødvendigt for at levere vores bistand også cpr-nr.

Eventuelle følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Som udgangspunkt ønsker vi dog ikke at modtage følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, og behandler dem alene, hvor det er nødvendigt for at kunne levere vores bistand og rådgivning.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klienter, som er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med vores klienter og levere vores rådgivning eller for at gennemføre foranstaltninger på klienternes anmodning forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at vi kan overholde retlige forpligtelser, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Vi behandler almindelige personoplysninger om modparter, klienters og modparters medarbejdere og vidner, såfremt det er nødvendigt for, at vi kan forfølge legitime interesser i at kunne varetage klienternes interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler og videregiver cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på vegne af klienter på virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, som påkrævet for entydigt identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 3.

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser om klienter, modparter, klienters og modparters medarbejdere, sker behandling alene, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Kilde
Klienter, parter, vidner, samarbejdspartnere samt disses rådgivere eller medarbejdere, samt i øvrigt fra offentligt tilgængelige kilder.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.