Kurser, netværk og lignende arrangementer


Formål
Formålet er at planlægge, afholde og evaluere kurser, netværk og lignende arrangementer hos KLAR og CURIA.

Registrerede
Deltagere.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding til kurser, netværk og lignende arrangementer hos KLAR og CURIA sker for, at vi kan opfylde aftalerne med deltagerne eller for at gennemføre foranstaltninger på deltagernes anmodning forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at evaluere og administrere kurser, netværk og lignende arrangementer og holde kontakt med deltagerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Endvidere er behandlingen nødvendig for at vi kan overholde retlige forpligtelser, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Kilde
Deltagerne selv eller deltagernes arbejdsgivere.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra tidspunktet for kursuset, netværket eller arrangementet er gennemført og evalueret, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.