Kundekendskabsprocedure


Formål
Formålet er at gennemføre kundekendskabsprocedure.

Registrerede
Klienter, herunder ejere og daglige ledelse.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, der fremgår af f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis herunder navn, adresse, fødested, nationalitet og cpr-nr. Vi gemmer en kopi af de foreviste legitimationsdokumenter, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis. 

Behandlingsgrundlag
Vi behandler personoplysningerne som påkrævet i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som vi er underlagt. Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, jf. § 10, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.

Kilde
Klienter, herunder ejere og daglige ledelse samt medarbejdere hos klienter.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra klientforholdets ophør eller afslutning af den enkelte sag, medmindre særlige forhold, betinger en længere opbevaringsperiode.