Klientadministration


Formål
Formålet er at varetage klientforholdet, herunder klient- og sagsoprettelse, fakturering, kvalitetsstyre og –kontrollere, samt for at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, samt varetage drift og vedligehold af systemer.

Registrerede
Klienter, herunder medarbejdere hos klienter.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, evt. medarbejdernummer, vores bistand og rådgivning, samt faktureringsoplysninger. 

Behandlingsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med vores klienter eller gennemføre foranstaltninger på klienternes anmodning forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at vi kan overholde retlige forpligtelser, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage klientforholdene, opfylde aftalerne med vores klienter, administrere og udvikle vores forretning og rådgivning, varetage drift og vedligeholdelse af systemer, som benyttes som led i varetagelsen af klientforholdene, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde
Klienter, herunder medarbejdere hos klienter.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Visse stamoplysninger om klienter, slettes efter 30 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører til sikring mod interessekonflikter.