Dispute Resolution

KLAR Advokater indgår partnerskab med Mediationsinstituttet

– Advokater ses ofte som en barriere for brugen af mediation, men mange er både fortalere og bruger det aktivt. Det gælder også for KLAR, og nu kan vi gøre det endnu bedre.

Advokater bliver ofte skudt i skoene, at vi ikke har nogen interesse i at få løst klienternes sager for hurtigt, og at vi derfor ikke anbefaler mediation. En stor del af advokatbranchen har dog taget mediation til sig og bruger det aktivt – både som mediatoradvokater og som partsadvokater.

Det gør KLAR naturligvis også, og med vores partnerskab med Mediationsinstituttet kan vi nu i endnu større skala være med til at fremme brugen af mediation som et redskab til konfliktløsning. Partnerskabet betyder blandt andet, at KLARs klienter får billigere adgang til mediation.

Ved mediation forstås et redskab til løsning af tvister, hvor to eller flere parter har en konflikt, som man gerne vil have løst med bistand fra en upartisk person (mediatoren). Mediatorens rolle er at facilitere, at parterne finder en løsning på konflikten, som i videst mulig grad tilgodeser begges interesser.

KLAR vil ikke blot anvende mediation som et alternativ til de øvrige konfliktløsningsmetoder, som kontoret er specialiseret i – nemlig retssager og voldgift, men også som et supplement, der i nogle tilfælde kan hjælpe til at begrænse en igangværende konflikt.

Målet er fortsat at løse klienternes konflikter bedst, billigst og hurtigst, og til det formål indgår mediation som endnu et værktøj.