Corporate & Commercial

Whistleblowerloven er vedtaget

Der er ikke længere nogen vej uden om det. Er man offentlig eller privat arbejdsgiver med flere end 249 medarbejdere skal man senest den 17. december 2021 have etableret en intern whistleblowerordning – og senest 2 år efter skal private arbejdsgivere med over 50 medarbejdere have gjort det samme.

Selvom det måske umiddelbart kan virke mere som endnu en pligt oveni en masse andre, følger der en række fordele ved en whistleblowerordning, som man i stedet bør fokusere på.

En whistleblowerordning kan bl.a. sikre, at ulovligheder, kritisable forhold, alvorlige uregelmæssigheder m.v. kommer frem til overfladen, som ellers ville være blevet i det skjulte med alle de negative følger – ikke mindst personlige – det kan have.

Medarbejderen (internt), kunden (eksternt) m.fl. kan via en whistleblowerordning indberette anonymt og/eller fortroligt via en uafhængig og sikker kanal uden at frygte for negative repressalier. Indberetninger, som de måske ellers ikke ville være gået videre med. En whistleblowerordning kan også være med til at brande ens virksomhed ved at signalere åbenhed, gennemsigtighed, seriøsitet, professionalisme m.v. En ordning er både et internt og eksternt kommunikationsmiddel til ens interessenter.

Vi har et stærkt team, der etablerer og administrerer whistleblowerordninger. Skal du have etableret en whistleblowerordning, så tøv ikke med at tage kontakt.