Corporate & Commercial

EU-Kommissionen har vedtaget nye standardbestemmelser til overførsel til usikre tredjelande

Det ene sæt dækker overførsler fra en dataansvarlig i EU/EØS til en databehandler i et usikkert tredjeland, mens det andet sæt dækker alle overførsler fra EU/EØS til et usikkert tredjeland, herunder fra en dataansvarlig eller databehandler til en dataansvarlig, databehandler eller underdatabehandler. Det sidstnævnte sæt standardbestemmelser består af særskilte moduler, som anvendes alt efter, hvilken af ovennævnte overførselssituationer man befinder sig i.

Frist

For allerede igangværende overførsler, hvor de gamle standardkontrakter danner grundlaget for overførslerne, vil der være en overgangsperiode på 18 måneder, hvor I kan fortsætte med de gamle standardkontrakter forudsat, at de behandlingsaktiviteter, der er omfattet af standardkontrakterne forbliver uændret, og overførslerne af personoplysninger er underlagt passende garantier. Senest ved udløbet af denne periode skal I derfor sørge for at skifte til et andet overførselsgrundlag som eksempelvis de nye standardkontrakter.

Vi anbefaler, at I skaber jer et overblik over jeres nuværende overførsler, der bygger på de gamle standardkontrakter, hvis I ikke allerede har det, og får initieret at få dem erstattet med de nye standardkontrakter.

Læs mere i Datatilsynets nyhed her

Hvis I har nogle spørgsmål, kan I kontakte advokat Julie Løvenkrands.