Commercial Real Estate

Det bliver billigere at udskifte fyret med et grønt alternativ

Omkring 400.000 danske hjem opvarmes i dag med naturgas. Omkring 50.000 danske hjem opvarmes i dag med et oliefyr. Det vil regeringen forsøge at ændre på ved at gøre det mere attraktivt at udskifte olie- og gasfyret med en anden opvarmningskilde, som er mere klima– og miljøvenlig, herunder f.eks. varmepumper. Dette er et led i den grønne omstilling, der har som målsætning, at Danmark senest 2030 skal være forsynet med grøn gas.

Modellen for særordningen

Regeringen foreslår, at der skal indføres en godtgørelse for tinglysningsafgift af pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med et grønt alternativ. Modellen kommer da komme til at gælde fra den 1. maj 2023 til og med den 31. december 2028.

I praksis vil man skulle anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse. Anmodningen skal indeholde oplysninger om dato og løbenummer for det tinglyste pant og dokumentation for overholdelse af betingelserne for godtgørelse.

Der er betingelser for godtgørelsen

Godtgørelsen af tinglysningsafgiften er dog betinget af fire kumulative krav.

  1. pantet skal tinglyses i en fast ejendom, der benyttes som helårsbolig eller i et sommerhus, som kan benyttes som helårsbolig,
  2. mindst 90% af det pantsikrede beløb skal benyttes til udskiftningen af olie- elle gasfyret til den anden opvarmningskilde,
  3. udskiftningen af olie- eller gasfyret med det grønne alternativ skal ske inden for 12 måneder fra tidspunktet for anmeldelse af pantet til tinglysning, og
  4. formålet med olie- eller gasfyret skal være at opvarme en helårsbolig eller et sommerhus, som kan benyttes som helårsbolig.

Vores anbefaling

Vores anbefaling er, at du sætter sig grundigt ind i betingelserne for godtgørelse og den efterfølgende anmodning til told- og skatteforvaltningen. Er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte KLAR Advokater.