Corporate & Commercial

Databeskyttelse – vær opmærksom på fristen for at benytte de nye standardbestemmelser ved tredjelandsoverførsler

– Fra den 27. september 2021 ophæves de ”gamle” standardkontrakter, hvorefter eventuelle overførsler, der skal baseres på kommissionens standardbestemmelser, skal indgås på de nye standardbestemmelser.

Den 4. juni 2021 vedtog Europa-Kommissionen et sæt nye standardbestemmelser til brug for overførsel af personoplysninger til tredjelande, der skal erstatte standardbestemmelser vedtaget efter persondatadirektivet.

Nye aftaler – fra den 27. september 2021

Nye aftaler om overførsel af personoplysninger til tredjelande skal indgås på Europa-Kommissionens nye standardbestemmelser om overførsel til tredjelande.

Eksisterende aftaler – frist den 27. december 2022

Eksisterende aftaler om overførsel af personoplysninger indgået før den 27. september 2021 på grundlag af de gamle standardbestemmelser vil fortsat kunne anvendes frem til den 27. december 2022.

Det forudsætter dog, at den behandling, der er genstand for overførselsaftalen, forbliver uændret, og at anvendelsen af disse standardbestemmelser sikrer, at overførslen af personoplysninger er omfattet af de fornødne garantier.

Anbefaling

Vi anbefaler, at I skaber jer et overblik over jeres nuværende overførsler, der bygger på de gamle standardkontrakter, hvis I ikke allerede har det, og får initieret at få dem erstattet med de nye standardkontrakter.

Kontakt os

Hvis I har nogle spørgsmål, kan I kontakte advokat Julie Løvenkrands.

Læs mere i Datatilsynets nyhed her