Corporate & Commercial

Databeskyttelse – Storbritannien er godkendt som et ”sikkert tredjeland”

– EU-Kommissionen har endelig vedtaget en tilstrækkelighedsafgørelse, der indebærer, at virksomheder kan overføre personoplysninger til Storbritannien uden en særskilt hjemmel i databeskyttelsesforordningen.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og blev dermed et tredjeland i databeskyttelsesretlig forstand. Virksomheder har dog kunne overføre personoplysninger til Storbritannien på samme vilkår som til EU/EØS indtil den 30. juni 2021, hvor den midlertidige overførselsperiode ophører.

Der har været stor usikkerhed om, hvorvidt EU-Kommissionen ved en såkaldt tilstrækkelighedsafgørelse ville godkende Storbritannien som et sikkert tredjeland inden udgangen af juni 2021, eller om Storbritannien ville blive et usikkert tredjeland med store konsekvenser for de mange overførsler af personoplysninger, der foretages til Storbritannien.

EU-Kommissionen har i dag den 28. juni 2021 endelig vedtaget en sådan tilstrækkelighedsafgørelse, der fastslår, at Storbritanniens databeskyttelseslovgivning sikrer et beskyttelsesniveau, der i det væsentligste svarer til beskyttelsesniveauet i EU. Det betyder, at virksomheder fortsat kan overføre personoplysninger til Storbritannien uden en særskilt hjemmel i databeskyttelsesforordningen, forudsat at de øvrige databeskyttelsesretlige regler iagttages. Det er således ikke nødvendigt f.eks. at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med modtagere i Storbritannien. 

Tilstrækkelighedsafgørelsen gælder dog ikke for overførsler i forbindelse med kontrol af immigranter til Storbritannien, der specifikt er undtaget.

Tilstrækkelighedsafgørelsen gælder i fire år og således frem til 28. juni 2025. EU-Kommissionen kan dog til enhver tid tilbagetrække eller ændre afgørelsen, hvis den vurderer, at beskyttelsesniveauet i Storbritannien ikke længere lever op til beskyttelsesniveauet inden for EU. De nationale domstole og i sidste ende EU-Domstolen vil også kunne prøve tilstrækkelighedsafgørelserne.

Du kan læse EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse her

Det er glædeligt, at der nu er skabt klarhed omkring overførsler til Storbritannien. Med afgørelsen undgår virksomheder, der overfører personoplysninger til Storbritannien en række administrative byrder. Vi anbefaler dog, at I løbende holder jer orienteret med henblik på at kunne reagere, såfremt afgørelsen skulle blive omgjort eller udløbe, uden at en anden er sat i stedet.

Hvis I har nogle spørgsmål, kan I kontakte advokat Julie Løvenkrands.