Dispute Resolution

Andelsboligforeninger og andelshavere skal ikke beskattes af fiktiv indkomst

Skattestyrelsen har i nogle afgørelser ønsket at beskatte andelshavere med brugsret til en andelsbolig af den hypotetisk lejebesparelse, der måtte være ved at bo i andelsbolig fremfor en almindelig lejebolig. Samtidig har styrelsen også beskattet selskaber omfattet af lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber af den fiktive lejeindtægt, som selskaberne har haft ved at lade andelshaverne bo ”for billigt” i lejlighederne. Styrelsens ønske om at beskatte udspringer af, at styrelsen har kunnet konstatere, at boligafgiften i en andelsboligforening ofte er langt lavere end den leje, en lejer skal betale for en tilsvarende lejebolig.

Landsskatteretten har imidlertid nu skåret igennem og fastslået, at andelsboligforeningen og andelshaverne ikke kan beskattes af den økonomiske fordel, der måtte være ved at bo i en andelsbolig i stedet for en lejebolig. Landsskatteretten udtalte, at der ikke er grundlag for at beskatte selskabet og andelshaverne af en fikseret leje svarende til forskellen mellem den betalte boligafgift og den leje, der ville være betalt efter lovgivningen for en lejlighed i en udlejningsejendom. Landsskatteretten lagde i afgørelsen til grund, at det pågældende anpartsselskab var omfattet af lov om andelsboliger og andre bofællesskaber, hvorfor lejeloven eller lov om midlertidig regulering af boligforholdene ikke fandt anvendelse, hvorfor der ikke kunne være tale om, at man skatteretligt kan kræve, at der betales husleje bedømt efter disse regler. Da der i øvrigt ikke var oplyst forhold, der kunne begrunde, at boligafgiften bedømt for andelsboliger og andre boligfællesskaber kan anses for at være for lav, var der ikke noget grundlag for at beskatte andelsselskabet eller andelshaverne.

Andelsboligforeninger og andelshavere kan med andre ord ånde lettet op. De slipper for en merbeskatning af en indtægt, de reelt ikke har haft. Afgørelserne viser endvidere, at skattemyndighederne ikke kan benytte et synspunkt om fiktive indtægter til at beskatte indtægter ved sammenligning af situationer, der ikke er sammenlignelige (i sagen andelsboliger og lejeboliger)

Du kan læse de to afgørelser her og her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har modtaget en afgørelse om skat, moms og afgifter, som du ikke er tilfreds med, eller hvis du i øvrigt har behov for hjælp til en sag med skattemyndighederne.