Corporate & Commercial

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider

– Ny præjudiciel afgørelse afsagt af EU-Domstolen den 1. oktober 2019

EU-Domstolen fastslog i sag C-673/17 (Planet49), at et forud afkrydset felt til accept af installering af cookies på hjemmesider ikke kan udgøre et tilstrækkeligt samtykke. Et gyldigt samtykke forudsætter en aktiv handling fra hjemmesidebrugeren.

Brug af forudafkrydsede felter

Det følger af e-databeskyttelsesdirektivet, at brugen af cookies kun er tilladt, når den person, der indhentes oplysninger om, har givet samtykke. Spørgsmålet for EU-Domstolen omhandlede, hvorvidt et forud afkrydset felt på en hjemmeside med samtykke til installering af cookies, som brugeren aktivt måtte fravælge for at undgå installeringen, kunne anses som et gyldigt samtykke.  

EU-Domstolens begrundelse

EU-Domstolen fandt, at et sådant passivt samtykke ikke kunne anses for gyldigt og dermed berettige til placeringen af cookies. Domstolen udtalte, at det ved brugen af forud afkrydsede felter er ”praktisk umuligt objektivt at afgøre, om brugeren af et internetwebsted faktisk har givet sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger ved ikke at fravælge et forud afkrydset felt”. Domstolen slog fast, at der skal en aktiv handling til, som kan anses som et udslag af brugerens egen frie vilje, førend et samtykke kan anses for at være gyldigt afgivet.

Hvad skal I gøre på nuværende tidspunkt?

Dommen betyder, at virksomheder der anvender forud afkrydsede felter til accept af cookies på deres hjemmesider, bør ændre dette og i stedet anvende den såkaldte opt-in løsning, hvorved brugeren af hjemmesiden aktivt skal krydse et felt af for at afgive samtykke til cookies. Det samme gælder for virksomheder, der anvender såkaldte ”cookie-walls”, dvs. hvor det oplyses, at man ved fortsat brug af hjemmesiden accepterer brugen af cookies.

Set i lyset af den afsagte dom, er den vejledning fra Erhvervsstyrelsen, der var gældende pr. 1. oktober 2019, ikke udtryk for gældende ret. Vejledningen forventes opdateret inden for nærmeste fremtid. Man skal indtil da være opmærksom på, at brug af forud afkrydsede samtykkefelter og cookie-walls ikke længere kan anses som gyldigt afgivet samtykke til installering af cookies – uanset dette tidligere var accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Læs EU-Domstolens afgørelse HER

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til databeskyttelsesret generelt, kan advokat Julie Løvenkrands kontaktes.