Dispute Resolution

Lisbet Vedel Thomsen indtræder som partner i KLAR Advokater

Advokat Lisbet Vedel Thomsen tiltræder pr. 1. februar 2022 som partner hos KLAR, hvor hun vil styrke KLARs profil inden for offentlig ret, retssager og GDPR.

Lisbet har baggrund fra Kammeradvokaten og Horten og har i en årrække beskæftiget sig indgående med retssager og rådgivning af offentlige klienter om både myndighedsudøvelse, faktisk forvaltningsvirksomhed, offentlige myndigheders erstatningsansvar og i det hele taget offentlige retsforhold i bred forstand.

Med sine stærke kompetencer inden for navnlig offentlig ret og retssager, sit gode netværk hos bl.a. kommuner og offentlige klienter og ikke mindst fælles syn på, hvordan en advokatvirksomhed skal drives, ser både Lisbet og KLAR med stor glæde frem til, at Lisbet tiltræder.